kort ø med størrelsesforhold

The Power Link Island (Source: http://energinet.dk/EN/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Nyheder/Sider/Cooperation-European-Transmission-System-Operators-to-develop-North-Sea-Wind-Power-Hub.aspx)